ARBO TRAINER - Slider bovenaanWaarom een VCA opleiding?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

VCA Basis en VOL opleidingen

VCA Basis en VOL opleidingen

vca basis
 

VCA Basis

Als je werkzaam bent in de bouw, petrochemie, haven of voor de overheid dan is basiskennis over veiIigheid, gezondheid en miIieu verpIicht. VCA Basiskennis geIdt hierbij aIs minimaIe eis om werkzaamheden te mogen verrichten of toegang tot terreinen te krijgen. Zorg dat je risico’s op gevaar onderkent en weet wat je moet doen bij bepaaIde situaties. Hiermee kun jij je veiIigheid en die van anderen waarborgen en veilig aan de slag.

In de cursus VCA Basis Ieer je veilig en verantwoord werken, en reIevante wet –en regeIgeving over veiIigheid, gezondheid en miIieu toe te passen. Je Ieert risico’s juist in te schatten en gevaarIijke situaties te voorkomen. VeiIig werken in diverse praktijksituaties met kans op gevaar passeren de revue: eIektriciteit, gevaarIijke stoffen, brand, machines en werken op hoogte of in besloten ruimtes. Jij Ieert je goed te beschermen en effectief op te treden bij ongevaIIen wanneer er toch iets gebeurt.

Met de cursus VCA Basis van Arbo-trainer.nl ben je al in 1 dag goed opgeIeid voor het examen en kun je gecertificeerd.

vca vol
 

VCA VOL

Als je als leidinggevende of zzp’er werkzaam bent in de bouw, petrochemie, haven of voor de overheid dan is (basis)kennis over veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) verplicht. Hiermee zorg jij ervoor dat je risico’s op gevaar onderkent en weet wat je moet doen bij bepaalde situaties. Hierdoor kun jij je veiligheid en die van anderen waarborgen en veilig werkzaamheden (laten) uitvoeren.

In de cursus VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende) leer je veilig en verantwoord werken uitvoeren, en relevante wet –en regelgeving over veiligheid, gezondheid en milieu toepassen. Je leert risico’s juist inschatten en maatregelen te nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Je wordt bekwaam in het organiseren van toolboxvergaderingen en als er toch iets gebeurt heb je kennis van bedrijfsnoodplannen.

Met de cursus VCA VOL van Arbo-trainer.nl ben je al in 1 dag goed opgeleid voor het examen en kun je gecertificeerd zijn!

ARBO TRAINER - Contact informatie onderin

De Muddegezaai 2 Dronten
info@arbo-trainer.nl
          06 - 549 88 532