ARBO TRAINER - Slider bovenaanWaarom een BHV Cursus?

Het is belangrijk dat werknemers en bezoekers goed worden opgevangen en verzorgd in geval van een calamiteit. Daarom stelt de Arbowet verplicht dat ieder bedrijf met personeel in dienst, zijn bedrijfshulpverlening regelt. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen én te zorgen voor een veiligere werkomgeving, raadt Arbo-trainer.nl u aan minimaal één BHV'er, die de BHV cursus heeft behaald, op de tien werknemers te hebben.
 
Tevens geldt, conform de Arbowetgeving, dat de BHV’ers te allen tijde voldoende getraind dienen te zijn en over de juiste middelen dienen te beschikken om hun taak als BHV'er goed uit te kunnen oefenen.

BHV Cursus: enkele veelgestelde vragen

BHV Cursus: enkele veelgestelde vragen

Moet er altijd een BHV'er aanwezig zijn?

Ja, er moet altijd een BHV'er aanwezig zijn. Zorg er daarom voor dat er voldoende BHV'ers aangewezen en opgeleid worden zodat ook ziekte, vakanties en ploegendienst opgevangen kunnen worden en er altijd eerste hulp verleed kan worden. Indien er 24/7 mensen (dus niet alleen personeel, maar ook klanten, bezoekers, patiënten, etc.) aanwezig zijn, moeten er voldoende BHV'ers aanwezig zijn.

Hoeveel BHV'ers moet een bedrijf hebben?

Voor het aantal BHV'ers zijn geen wettelijke minimum eisen vastgesteld. Dit kan bij elk bedrijf verschillend zijn, uit de risico-analyse blijkt hoe groot de BHV behoefte is. Er zijn wel enkele richtlijnen voor. Bij kleine winkels kan bijvoorbeeld de winkelier de enige BHV'er zijn die zijn klanten eenvoudig naar buiten kan leiden. Op een kantoorafdeling kan, als iedereen zelfredzaam is, het genoeg zijn alleen te ontruimen. Bij mindere zelfredzaamheid en in bijzondere situaties, zal het aantal BHV'ers groter moeten zijn.

Welke BHV cursus moet mijn BHV'er hebben?

In veel gevallen is het aan te raden een basis BHV cursus te volgen. Dit is echter geen verplichte standaarcursus. Uit de risico-analyse kan namelijk blijken dat bijvoorbeeld niet alle BHV'ers alles hoeven te kunnen. Ook kunnen er specifieke eisen zijn, afhankelijk van het soort bedrijf of de afdeling. Denk bijvoorbeeld aan treinstations, laboratoria, instellingen voor mensen met een beperking, etc. Wij helpen u graag met het kijken naar een passende (maatwerk) BHV cursus.

Hoe ziet een BHV trainingsdag er uit?

De BHV cursusdagen worden verdeeld in een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte. Tijdens het theoretische deel van de cursus wordt de cursisten belangrijke kennis bijgebracht over bedrijfshulpverlening. Wanneer de theorie behandeld is wordt het geleerde in de praktijk gebracht. Onze trainingslocaties zijn zo uitgerust dat er verschillende scenario’s nagespeeld kunnen worden. Zo kan de praktijk op een zo realistisch mogelijk manier worden nagebootst en worden de cursisten optimaal voorbereid op noodsituaties.

Uit welke modules bestaat de BHV cursus?

De BHV cursus van Arbo-trainer.nl biedt een combinatie van theorie en praktijk en bestaat uit verschillende onderdelen:

  •  levensreddende handelingen;
  •  brandbestrijding;
  •  alarmeren;
  •  ontruimen;
  •  communicatie.


BHV Basis en herhalingsopleidingen

BHV Basis en herhalingsopleidingen

bhv basis
 

Basis opleiding Bedrijfshulpverlening

Een BHV’er is de eerste die in actie komt tot professionele hulpverleners aanwezig zijn. De BHVer moet een kleine brand kunnen blussen, is in staat een pand snel en veilig te ontruimen, kan levensreddende handelingen verrichten (elementen van EHBO), leert communiceren tijdens een calamiteit en is het aanspreekpunt van de professionele hulpdiensten die ter plaatse komen.

 

Opleiding Bedrijfshulpverlening

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: levensreddende handelingen, brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communicatie. Alle onderdelen beginnen met een klein stukje theorie; dit gedeelte onderbouwt de praktijk. De praktijk voert echter de boventoon, een goede BHV’er moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Tijdens de opleiding leert de BHVer ook hoe te reanimeren en een automatische externe defibrillator (AED) op de juiste wijze te gebruiken. Dit apparaat moet binnen handbereik zijn bij medisch levensbedreigende situaties. De praktijk heeft al vaker uitgewezen dat men hiermee levens kan redden bij hartritmestoornissen.

 

Gecertificeerd BHV'er

Deelnemers van deze opleiding worden door het NIBHV gecertificeerd met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Daarna moeten de cursisten op herhaling, om kennis en vaardigheden up-to-date te houden en de geldigheid van het BHV certificaat te verlengen.

bhv herhaling
 

Herhaling Bedrijfshulpverlening

Om up-to-date te blijven en nieuwe dingen te leren adviseert Arbo-trainer.nl iedere BHV’er om jaarlijks een herhaling bedrijfshulpverlening te volgen. Deze herhalingen zijn minder theoretisch en meer praktijkgericht. Door veel te doen en variaties in ensceneringen bent u verzekerd van een kordaat optredende BHV’er in uw organisatie bij een calamiteit.

 

Herhaling Bedrijfshulpverlening

De herhaling bestaat uit verschillende onderdelen: levensreddende handelingen, brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communicatie. Bij alle onderdelen voert de praktijk de boventoon, volgens Arbo-trainer.nl moet een goede BHV’er oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Tijdens de herhalingtraining wordt opnieuw aandacht besteedt aan 'hoe te reanimeren' en op de juiste wijze gebruiken van een automatische externe defibrillator (AED).

 

Gecertificeerd BHV'er

Om de kwaliteit van de bedrijfshulpverlener te waarborgen adviseren wij om één keer per jaar te trainen. Deelnemers van deze herhalingstraining worden NIBHV gecertificeerd met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Daarna moeten de cursisten op herhaling, om kennis en vaardigheden up-to-date te houden en de geldigheid van het certificaat te verlengen.

ARBO TRAINER - Contact informatie onderin

De Muddegezaai 2 Dronten
info@arbo-trainer.nl
          06 - 549 88 532